Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 20-06-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Tidligere godkendelse
Hvis virksomheden tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv nummeret her: 
Hvis virksomheden tidligere har været godkendt under et andet navn eller på en anden adresse, så navn/adresse her: 


 

Generel information
Hvis virksomheden har en hjemmeside, angiv den her: 
Hvis virksomheden har en mailadresse, angiv den her 
Hvis virksomheden er en del af en kæde, angiv den her: 
Hvis virksomheden er tilknyttet et administrationsselskab, angiv det her: 


 

Omsætning ex. momsKr.
Omsætning 1. kvartal (jan, feb, mar) 
Omsætning 2. kvartal (apr, maj, jun) 
Omsætning 3. kvartal (jul, aug, sep) 
Omsætning 4. kvartal (okt, nov, dec) 


 

VirksomhedstypeVælg én eller flere
Hotel:
Restaurant:
Selskabsforretning:
Kro:
Cafe:
Cafeteria:
Selvbetjeningsrestaurant:
Vandrehjem:
Feriecenter:
Kantine:
Catering (diner transportable):
Passagerskib:
Kursus/konferencecenter:
Andet 


 

BespisningstedAntal pladser
Á la carte restaurant 
Frokostrestaurant 
Aftenrestaurant 
Café 
Selskab, separat lokale 
Kantine/personalerestaurant 


 

BeskæftigedeAntal
Fuldtidsansatte kokke 
Fuldtidsansatte kokke i sæson 
Deltidsansatte kokke 


 

Arbejdspladsvurdering
Har virksomheden udarbejdet arbejdspladsvurdering (APV)?Ja: Nej:


 

Ansatte EleverAntal
Gastronom, specialet kok 
Gastronom, specialet smørrebrød og catering  
Gastronom, specialet cater 
Gastronom, specialet smørrebrødsjomfru 
Gastronomassistent 
Tjener 
Konference og selskabstjener 
Receptionist 


 

Køkkenets åbningstiderFra kl.Til kl.
Mandag  
Tirsdag  
Onsdag  
Torsdag  
Fredag  
Lørdag  
Søndag  


 

Virksomhedens ferielukningFra datoTil dato
Ferielukket periode  
Ferielukket periode  

Oplysninger om uddannelsen


 

Menukort indholdUgentligtMånedligtSæson/Andet
Hvor ofte skiftes menukort?: : :
Hvis du har valgt "Sæson/Andet" til ovenstående spørgsmål beskriv nærmere 


 

Frisk fiskJa: Nej:
Frossen fiskJa: Nej:
Friske skaldyrJa: Nej:
Frosne skaldyrJa: Nej:
LamJa: Nej:
SvinJa: Nej:
KalvJa: Nej:
OkseJa: Nej:
Andre kødstykkerJa: Nej:
FjerkræJa: Nej:
VildtJa: Nej:
Friske grønsagerJa: Nej:
Frosne grønsagerJa: Nej:
DesserterJa: Nej:
Anvendelse af halvfabrikata:Ja: Nej:


 

Tilberedning - flg. fremstilles
GrundsupperJa: Nej:
GrundsauceJa: Nej:
PandestegningJa: Nej:
OvnstegningJa: Nej:
Stegning en cocotteJa: Nej:
Mørk braiseringJa: Nej:
Lys braiseringJa: Nej:
GrillstegningJa: Nej:
FriturestegningJa: Nej:
BlancheringJa: Nej:
PocheringJa: Nej:
DampningJa: Nej:
KogningJa: Nej:
Terriner og patéerJa: Nej:
ÆggeretteJa: Nej:
SaltningJa: Nej:
MarineringJa: Nej:
RøgningJa: Nej:
BagningJa: Nej:


 

Á la carte, angiv i % af den samlede produktionIngen: 50 % el. derunder: over 50 %:
Buffet til receptioner og selskaberAntal om året:  
Møder/receptioner/konferencer:Antal om året:  


 

AnretningsformerAngiv i % af anretningsformerne::
Tallerkenanretning:Ingen: 20 % eller derunder: over 20 %:
Anretning på fadIngen: 20 % eller derunder: over 20 %:
BuffetIngen: 10 % eller derunder: over 10 % :


 

Involvering af praktikelevVælg
Indgår eleven i menuplanlægning og kalkulation?:

Praktikuddannelsen for specialet kok i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser om gastronomuddannelsen 
 
Målet for praktikuddannelsen er, at eleven opnår kendskab til alle funktioner i køkkenet med produktion inden for uddannelsens område. Desuden er målet, at eleven selvstændigt kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til det valgte speciale og det/de valgte specialefag. 
 
Praktikuddannelsen omfatter følgende arbejdsområder og funktioner: 
 
Eleven skal i praktiktiden være beskæftiget med arbejdsopgaver, der omfatter bestilling, kontrol og kvalitetsbedømmelse og klargøring af råvarer, tilberedning og anretning af køkkenets grundrepertoire (varme og kolde retter), menuplanlægning til selskab og à la carte, økonomi, regnskab og kalkulation.  
 
Eleven skal i praktiktiden opøve forståelse for begrebet værtskab og egen rolle i forhold hertil.  
 
Eleven skal indgå i samarbejdet mellem praktikstedets forskellige afdelinger. 
 
Uddannelse og oplæring i de enkelte discipliner skal foregå under hensyntagen til arbejdsmiljø (herunder korrekte arbejdsbevægelser, fornøden sikkerhed i forhold til værktøj, maskiner og redskaber), personlig hygiejne og køkkenhygiejne samt udvikling af personlig kreativitet og god økonomi i ressourceforbruget. 
 
Praktikvirksomheden skal i hver praktikperiode afholde mindst en samtale med eleven om dennes  
arbejdsindsats og faglige/personlige udvikling i praktikperioden. Samtalens konklusioner indføres i elevens elevplan/uddannelsesbog.
 

Supplering oplysninger
 

Ansøgers bemærkning: